Maud Kuistilan muistosäätiö

Tiedotteet

TIEDOTE 28.11.2023
Julkaistavissa heti

Maud Kuistilan palkinnon saanut professori Hannele Yki-Järvinen:

”Tutkimustyöhön täytyy rakastua”

Sisätautiopin professori Hannele Yki-Järviselle Helsingin yliopistosta on myönnetty 20 000 euron suuruinen Maud Kuistilan palkinto, joka jaetaan lääketieteen alan ansioituneelle kouluttajalle. Yki-Järvinen kuuluu maailman 1 000 parhaan tutkijan joukkoon ja on 1 000 parhaan tiedenaisen joukossa sijalla 179. Hän on uransa aikana ohjannut kymmeniä lääketieteen väitöskirjoja ja kouluttanut alalle uusia tieteentekijöitä.

– Lääketieteen kehityksen kannalta on aivan oleellista kouluttaa lääkäreitä, jotka ovat potilastyön lisäksi kiinnostuneita kehittämään omaa alaansa tutkimuksen kautta, insuliiniresistenssiin ja rasvamaksaan liittyvästä tutkimustyöstään tunnettu professori Hannele Yki-Järvinen sanoo.

Yki-Järvisen mukaan tämä tehtävä on haasteellinen, kun ottaa huomioon potilastyön vaativuuden, päivystykset ja vuokralääkärityön rahalliset houkutukset.

– Tutkimustyöhön täytyy rakastua, jotta suhde siihen voi kestää kuin todellinen rakkaus myötä- ja vastoinkäymisissä. Ohjaajan tehtävä on mahdollistaa tämän suhteen synty tunnistamalla oikealla tavalla tutkimustyöhön motivoituneet, luomalla mahdollisuuksia ja kysymällä ennemmin kuin vastaamalla, palkinnon saaja kuvailee.

Väitöstutkijoilta vuolaasti kiitosta

Maud Kuistilan muistosäätiön hallitus valitsee palkittavan henkilön tutkijakoulutettavien tekemien kymmenien ehdotusten joukosta. Yki-Järvistä palkinnon saajaksi ehdottaneet nostavat esiin professorinsa tieteellisten ansioiden lisäksi hänen poikkeuksellisen kykynsä motivoida ja innostaa nuoria tutkijoita.

– Yki-Järvisen opetustapaa kuvaillaan kannustavaksi ja hyvällä tavalla kriittiseksi. Hän ohjaa oppilaitaan itsenäiseen ajatteluun ja antaa heille aikaa ja tilaa löytää ratkaisuja. Hän haluaa mahdollistaa oivalluksia, jotka ruokkivat onnistumisen tunnetta ja motivoivat jatkamaan tutkimustyötä, kertoo säätiön tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, professori Heikki Joensuu.

Maud Kuistilan palkintoa on jaettu ansioituneille lääketieteen tutkijoiden kouluttajille vuodesta 1994 alkaen.

– Haluamme osaltamme olla mukana tukemassa lääketieteen kehitystä ja tutkimustietoon perustuvan terveydenhuollon tulevaisuutta, säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Salminen sanoo.

Lisätietoja:
Professori Heikki Joensuu | p. 050 448 6400| heikki.joensuu@helsinki.fi
Professori Hannele Yki-Järvinen | p. 050 562 6899 | hannele.yki-jarvinen@helsinki.fi

Maud Kuistilan Muistosäätiön tarkoituksena on tukea ansiokasta lääketieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa. Maud Kuistilan palkinnon lisäksi säätiö on jakanut vuosittain tutkimusapurahoja erityisesti väitöskirjatutkijoille sekä väitöstyön jälkeiseen tutkimukseen vuodesta 1993 alkaen.


TIEDOTE 12.09.2022
Julkaistavissa heti

Maud Kuistilan palkinto professori Heikki Krögerille

Laadukas tutkijakoulutus turvaa tulevaisuuttamme

Itä-Suomen yliopiston kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian professori Heikki Krögerille on myönnetty 20 000 euron suuruinen Maud Kuistilan palkinto. Palkinto on tunnustus ansiokkaasta työstä, jota kymmeniä väitöstutkimuksia ohjannut Kröger on tehnyt uusien tutkijasukupolvien kouluttamiseksi.

Maud Kuistilan Muistosäätiö on myöntänyt 20 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon professori Heikki Krögerille. Itä-Suomen yliopiston kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian professorina toimiva Kröger tunnetaan innostavana ja kannustavana kouluttajana, joka on uransa aikana ohjannut 32 väitöskirjaa ja toiminut yli 20 kertaa vastaväittäjänä.

Maud Kuistilan palkintoa on jaettu korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta edistäville kouluttajille vuodesta 1994 alkaen. Asiaosaamisen lisäksi valintaperusteissa kiinnitetään erityistä huomiota ohjaajan kykyyn siirtää tutkijan työssä tarvittavaa osaamista eteenpäin ja innostaa uusia osaajia tutkijanuralle.

– Heikki Kröger on erittäin kokenut, kliinistä työtä tekevä lääkäri, joka on ohjannut kymmeniä väitöstutkimuksia. Häntä palkinnon saajaksi ehdottaneet kuvaavat professori Krögeriä pidetyksi ja helposti lähestyttäväksi persoonaksi, joka on luonut tutkimusryhmäänsä positiivisen ilmapiirin, kertoo säätiön lääketieteellisen neuvottelukunnan sihteeri, professori Pentti Huovinen.

Tutkimustyön ohjaajalla on suuri merkitys tutkimuksen etenemiseen ja valmistumiseen. Ohjaajan kyvyt vaikuttavat myös siihen, millaiseksi ohjattavien tutkijaidentiteetti alkaa muodostua.

– Tuki ja rakentava palaute on tärkeää. Säätiö haluaa omalta osaltaan turvata korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen jatkuvuutta kiinnittämällä huomiota opetuksen laatuun ja ohjaajien osaamiseen. Palkintomme on yksi tapa antaa tunnustusta henkilöille, jotka ovat erityisen ansioituneita uusien tutkijasukupolvien kouluttajina, säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Salminen sanoo.

Myös palkinnon saanut professori Kröger pitää ohjaajien ja kouluttajien roolia monin tavoin tärkeänä.

– Tutkimus valmistuu ja tuottaa tuloksia nopeammin, kun ohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutus on sujuvaa ja tutkimuksen perusedellytykset ovat kunnossa. Opetuksen laatuun panostaminen on investointi tulevaisuuteemme, palkintoaan arvostava Kröger sanoo.

Lisätietoja: Professori Pentti Huovinen I p. 040 505 2284 I pentti.huovinen@utu.fi
Professori Heikki Kröger I p. 044 717 2602 I heikki.kroger@kuh.fi

Maud Kuistilan Muistosäätiön tarkoituksena on tukea ansiokasta lääketieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa. Maud Kuistilan palkinnon lisäksi säätiö on jakanut vuosittain tutkimusapurahoja erityisesti väitöskirjatutkijoille sekä väitöstyön jälkeiseen tutkimukseen vuodesta 1993 alkaen.