Maud Kuistilan muistosäätiö

Artikkelit

Palkittu professori Hannele Yki-Järvinen:

”Tärkeintä on oppia tekemään oikeita kysymyksiä”

Professori Hannele Yki-Järvinen on uransa aikana ohjannut kymmeniä lääketieteen väitöskirjoja ja kouluttanut alalle lukuisia uusia tieteentekijöitä. Hän kannustaa tutkijoita avoimeen vuorovaikutukseen sekä itsenäiseen ajatteluun ja esittää ohjattavilleen mieluummin kysymyksiä kuin antaa valmiita vastauksia.

– Olen urani aikana kiertänyt kutsuttuna luennoitsijana yli 40 maassa ja pitänyt niissä yhteensä 400 luentoa, joten vapaa-aikaani en arvatenkaan halua viettää lentokentillä. Parhaiten rentoudun mökilläni Keski-Suomessa sekä Saariselällä hiihdellessä, Hannele Yki-Järvinen sanoo.

Kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu diabetes- ja rasvamaksatutkija, professori Hannele Yki-Järvinen vastaanotti marraskuussa 2023 ansioituneelle lääketieteen tutkijoiden kouluttajalle myönnettävän Maud Kuistilan palkinnon. Maud Kuistilan muistosäätiön hallitus valitsee palkittavan henkilön tutkijakoulutettavien tekemien kymmenien ehdotusten joukosta.

Yki-Järvinen kertoo arvostavansa nyt saamaansa palkintoa erityisesti siksi, että se muistuttaa korkeatasoisen opetuksen ja motivoituneen tutkimustiimin tärkeydestä. Tiedemaailma tarvitsee jatkuvuutta ja osaavia tutkijoita, mikä edellyttää opetuksen laatuun panostamista – tieteellisen tutkimuksen tulevaisuutta ei turvata pelkästään yliopistojen aloituspaikkoja lisäämällä.

– Tutkimusosaamisen kehittyminen on aina kahden kauppaa. Tarvitaan päteviä ja innostavia opettajia sekä lahjakkaita, motivoituneita ja vastuuntuntoisia tutkijakoulutettavia. Tämän ymmärtäminen on tärkeää, ja juuri siksi arvostan Maud Kuistilan palkintoa erityisen paljon, Yki-Järvinen sanoo.

Maailman johtaviin rasvamaksatutkijoihin lukeutuvan Yki-Järvisen tutkimustiimissä nämä edellytykset näyttävät toteutuvan erinomaisesti. Pidetty ohjaaja saa vuolaasti kiitosta innostavasta mutta vaativasta opetusotteestaan, joka on poikinut menestystä myös tutkijakoulutettaville.

– Yki-Järvinen on Helsingin yliopiston siteeratuimpia tutkijoita, ja hänet on listattu maailman parhaiden naispuolisten postdoc-tutkijoiden joukkoon. Hän on ohjannut 30 väitöskirjaa mukaan lukien omani – oikeastaan hän on kouluttanut yhden kokonaisen tutkijasukupolven, kertoo ei-alkoholiperäisen rasvamaksan patofysiologiasta väitellyt Panu Luukkonen.

– Koen itseni todella onnekkaaksi, että olen saanut työskennellä hänen ohjauksessaan, lisää Luukkonen, jonka väitöskirjan Lääkärilehti valitsi alan parhaaksi vuonna 2018.

Samaa mieltä Yki-Järvisen poikkeuksellisen innostavasta ja kannustavasta opetustyylistä on väitöskirjatutkija Sami Qadri, jolta on jo ehtinyt ilmestyä useita ansiokkaita insuliiniresistenssiin ja rasvamaksaan liittyviä julkaisuja. Luukkosen tavoin myös Qadri arvostaa Yki-Järvisen objektiivisin kriteerein arvioituja tieteellisiä ansioita sekä hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan.

– Hänen älyllinen uteliaisuutensa ja positiivisuutensa on tarttuvaa. Samaan aikaan hän on hyvällä tavalla äärimmäisen kriittinen, Qadri sanoo.

Oikeanlaista kemiaa

Luukkosen ja Qadrin tavoin myös Yki-Järvinen korostaa tutkimusryhmän jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen merkitystä. Hän muistuttaa, että tutkimusryhmässä töitä tehdään yhdessä ja tuloksia syntyy parhaiten silloin, kun myös ryhmän henkilökemiat toimivat hyvin.

– Halu ymmärtää ihmisen fysiologiaa on yhteinen intohimomme, sanoo
Hannele Yki-Järvinen vierellään väitöskirjatutkija Sami Qadri ja nyt jo oman tutkimusryhmänsä perustanut dosentti Panu Luukkonen.

– Minulla on ollut ilo saada omaan ryhmääni ihmisiä, jotka ovat kaikin tavoin huipputyyppejä. Heillä on intohimoinen asenne tutkimustyöhön, ja he ovat jo ehtineet tuottaa runsaasti ensiluokkaista tutkimusta, Yki-Järvinen kertoo.

Ansioitunut ohjaaja sanoo vierastavansa ylhäältä alaspäin suuntautuvaa opetustapaa ja kuvailee itseään mieluummin rinnalla kulkijaksi, kyseenalaistajaksi ja kannustajaksi.

– Hyvä opettaja ohjaa oppilaitaan itsenäiseen ajatteluun, joka on tutkijalle välttämätön ominaisuus. Taustatukea pitää antaa tarvittaessa, mutta lähtökohtaisesti ihmisten pitää antaa ensin itse miettiä ja etsiä ratkaisua omien ajatusprosessiensa kautta. Ratkaisun löytäminen on palkitsevaa ja vahvistaa imua tutkimustyöhön.

Ohjattaviensa ajatusprosesseja ruokkiakseen Yki-Järvinen esittääkin mieluummin kysymyksiä kuin antaa valmiita vastauksia. Tämä on ominaisuus, jota hänen ohjattavansa arvostavat suuresti.

– Olemme kuulleet lukuisia kertoja ”Mikä on kysymys?” tai ”Entäs sitten?”. Yki-Järvinen antaa aikaa ja tilaa kysymyksille, jotka pakottavat miettimään asioita perin pohjin ja auttavat keksimään ratkaisuja. On tärkeää saada onnistumisen kokemuksia, jotta voi kokea oman tutkimustyönsä merkitykselliseksi. Ahaa-elämykset ja jonkin puuttuneen palasen löytäminen motivoivat jatkamaan tutkijan uralla, Qadri sanoo.

Yki-Järvistä pidetään myös taitavana ja aktiivisena verkostoitujana, joka jakaa mielellään ajatuksia kollegoidensa kanssa muun muassa kansainvälisissä tapahtumissa.

– Hän on tutustuttanut meitä kollegoihin ympäri maailmaa ja nostaa eri tapahtumissa esille myös opiskelijoitaan. Tämä tietysti auttaa luomaan arvokkaita suhteita muihin oman alan tutkijoihin, Quadri kertoo.

Urapolkuja tutkijoille

Yki-Järvinen on erittäin tyytyväinen omien ohjattaviensa tähänastisiin saavutuksiin ja odottaa heiltä paljon myös tulevaisuudessa. Luottavainen äänensävy kuitenkin muuttuu, kun puhe kääntyy tutkimuksen tulevaisuuden näkymiin yleisemmin.

– Byrokratia on tarpeettomasti lisääntynyt. Samalla yliopistot ja sairaalat ovat alkaneet etääntyä toisistaan, vaikka niiden keskinäinen yhteistyö on tutkimuksen kannalta äärimmäisen tärkeää, Yki-Järvinen pahoittelee.

Ongelmallisena hän pitää myös sitä, ettei tutkimus- ja potilastyötä työtä tekeville nuorille lääkäreille kyetä tarjoamaan riittävästi mahdollisuuksia uralla etenemiseen.

– Urapolut vähenivät merkittävästi, kun yliopistosairaaloista poistettiin apulais-etuliitteiset tehtävät. Väliportaiden hävittämisen vuoksi tohtoriksi väitelleillä on nyt pitkä matka professoriksi. Tämä vaikuttaa osaltaan siihen, että nuoret eivät enää hakeudu tekemään tutkimusta yhtä herkästi kuin ennen.

Lisäksi tutkimuksen ja lääkärin työn yhdistämisen pitäisi Yki-Järvisen mukaan onnistua nykyistä paremmin, sillä vaativan tutkimustyön tekeminen ei onnistu kliinisen työn ohella viikonloppuisin ja iltaisin.

– Tähän pitäisi löytää nopeasti ratkaisu. On erittäin tärkeää, että meillä on tulevaisuudessakin niitä, jotka ovat miettineet asioita pintaa syvemmältä ja joilla on kyky ja halu viedä tiedettä eteenpäin, Yki-Järvinen painottaa.

Tutkimuskohteena ihminen

Suomessa ja Yhdysvalloissa työskennelleen Yki-Järvisen oma tie tutkijaksi alkoi kiinnostuksesta biologiaan ja ihmisen fysiologiaan.

– Lääketiede vaikutti mahdollisuuksien uralta, jonka sisällä voi tehdä monia kiinnostavia asioita. Työskennellessäni amanuenssina sisätaudeilla Meilahdessa tuumasin, että täällä on kiva porukka ja ala on monipuolinen. Sitä kautta ajauduin tutkimuksen pariin. Tutkimuskohteekseni valikoitui salainen tappaja eli insuliiniresistenssi, joka on sydän- ja verisuonitautien suurin riskitekijä, kertoo Yki-Järvinen, jolle jo nuorena tutkijana myönnettiin pikku-Nobeliksi kutsuttu Anders Jahre ‑palkinto.

– Vähitellen kiinnostuin yhä enemmän siitä, mikä on maksan rooli sairastumisprosessissa. Miksi jotkut reilusti ylipainoiset sairastuvat ja jotkut toiset eivät? Erityisesti ei-alkoholiperäinen rasvamaksa on paljastunut varsin yleiseksi ongelmaksi, joka kytkeytyy useaan eri tautiin, hän lisää.

Yki-Järvinen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että hän aikoinaan onnistui valitsemaan yleisen ongelman ja siten merkittävän tutkimuskohteen. Hän on yhä äärimmäisen kiinnostunut ihmisen fysiologiasta ja iloitsee siitä, että on tutkija-lääkärinä voinut tehdä työtä potilaiden parissa.

– Tutkimusryhmässämme on aito palo ihmisen fysiologian ymmärtämiseen. Me emme tutkia hiiriä tai soluja vaan ihmisiä, joiden kohtaaminen vaatii lääkäriltä tieteellisen osaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvä kliininen tutkija osaa taitavasti perustella, miksi mitäkin tehdään. Kiitosta pitää antaa myös suomalaisille tutkimuspotilaille, jotka ovat hyvin motivoituneita osallistumaan ja sitoutumaan erilaisiin tutkimushankkeisiin.

Teksti: Leena Hulsi
Kuva: Veikko Somerpuro


Maud Kuistilan muistosäätiö palkitsi professori Heikki Krögerin

”Hyvä ohjaaja on helposti lähestyttävä”

Kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian professori Heikki Krögerille on myönnetty Maud Kuistilan palkinto tunnustuksena ansiokkaasta ja monipuolisesta opetustyöstä. Kröger tunnetaan kannustavana ohjaajana sekä kliinisen tutkimuksen aktiivisena puolestapuhujana.

Luonnontieteet kiinnostivat Heikki Krögeriä jo lukiossa, mutta lääkäriksi hän päätyi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskentelevän äitinsä kokemusten innoittamana.

­­– Äitini kertoi usein sairaalan hyvästä ilmapiiristä ja siitä, miten mukavaa porukkaa hänen työtoverinsa patologian laitoksella olivat. Ehkäpä tällä oli osaltaan vaikutusta siihen, että kiinnostuin alasta ja pyrin opiskelemaan lääketiedettä silloiseen Kuopion yliopistoon, kertoo nykyinen Itä-Suomen yliopiston kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian professori.

Krögerin puheesta käy ilmi, että häntä ei koskaan patistettu lääketieteen pariin – kyse oli ennen kaikkea innostuksen tarttumisesta. Innostuksen herättäminen on olennaista myös uusien tutkijasukupolvien kouluttamisessa: hyvältä ohjaajalta vaaditaan asiaosaamisen lisäksi kykyä innostaa ja kannustaa lahjakkaita nuoria tutkijanuralle.

– Ajattelenkin usein, että innostus pitää tartuttaa opiskelijoihin ja kollegoihin siten, että heistä tulee tutkimuspositiivisia, Kröger naurahtaa.

Ohjattavia useilta aloilta

Kröger on uransa aikana opettanut ja ohjannut lukuisia lääketieteen opiskelijoita, erikoistuvia lääkäreitä sekä suomalaisia ja ulkomaalaisia väitöskirjan tekijöitä. Hän on ohjannut monen eri erikoisalan väitöskirjoja, ja väitelleiden joukossa on erikoislääkäreitä ortopedialta, kirurgialta, fysiatrialta, reumatologialta, sisätaudeilta, pediatrialta, psykiatrialta ja gynegologialta.

– Laajaa joukkoa yhdistävä tekijä löytyy tuki- ja liikuntaelinsairauksista, jotka tavalla tai toisella liittyvät kaikkien ohjattavieni tekemisiin. Koulutettavia on ollut niin yliopiston puolella kuin sairaalassakin, kertoo Kröger, joka opetustyönsä ohella tekee myös tekonivelleikkauksia Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Kröger kuvaa itseään opettajaksi, tutkijaksi ja kliinikoksi, joka kertoo ajautuneensa omalle erikoisalalleen sattumoisin.

– Ollessani opintojeni loppumetreillä patologi Tapani Sorvari soitti minulle ja kysyi, haluaisinko lähteä mukaan professori Esko Alhavan kirurgiaan liittyvään tutkimusprojektiin. Kerroin jo ehtineeni suorittaa syventävät opintoni, jolloin hän ilmoitti, että kyse olisikin väitöstutkimuksesta. Päätin tarttua tilaisuuteen.
Ryhmän tutkimusaiheena oli luun histomorfometria, jonka avulla voidaan mitata luun histologisia tapahtumia eli selvittää, miten uudisluuta muodostuu, miten se mineralisoituu ja miten luu haurastuu. Metabolisten luusairauksien diagnostiikka perustuu tähän tekniikkaan.

– Omaksi aiheekseni tarkentui nivelreumaan liittyvän osteoporoosin tutkiminen, vuonna 1990 tohtoriksi väitellyt Kröger kertoo.

Yhdessä tekeminen yleistynyt

Krögerin tutkijanuran alkuvaiheessa tutkimustyö oli pitkälti itsenäistä ja yksinäistä puurtamista.

– Taustatukea ja apua sai kyllä pyydettäessä, mutta ero nykyisen ja silloisen ilmapiirin välillä on selvä. Nyt yhdessä tekeminen on yleistynyt ja tutkimuksen tekeminen on muuttunut yhteisöllisemmäksi. Tästä huolimatta tutkijan pitää kyetä yhä myös itsenäiseen työskentelyyn.

Kröger on pyrkinyt kehittämään itseään ohjaajana, jotta hän kykenisi antamaan tuleville tutkijasukupolville mahdollisimmat hyvät eväät. Vaikutteita hän kertoo saaneensa muun muassa ulkomailta.

 

 

– Olen ollut postdoc-tutkijana Cambridgessa ja vierailevana professorina Edinburghissa ja näistä kokemuksista olen voinut ammentaa myös omaan ohjaustyöhöni. Lisäksi olen vastaväittäjänä ja esitarkastajana päässyt tutustumaan muissa suomalaisissa yliopistoissa toimivien ohjaajien toimintatapoihin sekä kuulemaan ohjattavien kokemuksia.

Yhteensä 32 väitöskirjaa ohjanneen ja yli 20 kertaa vastaväittäjänä toimineen Krögerin mukaan opetuksen ja ohjauksen laatuun pitää panostaa, koska tulevaisuuden asiantuntijat koulutetaan nyt. Koulutus on asia, josta ei ole varaa tinkiä.

– Valtion tutkimusrahoitus klinikoilla tehtävään tutkimukseen vähenee jatkuvasti, minkä vuoksi muun muassa säätiöiden merkitys on korostunut. Rahoituksesta käydään kovaa kamppailua monien alojen kesken. Perustutkimus on luonnollisesti aina tärkeää, mutta erityisesti tässä ajassa tarvitsemme mielestäni lisää kliinistä, käytännönläheistä ja välittömästi vaikuttavaa tutkimusta.

Krögerin mukaan muun muassa Kuopiossa tehdään paljon kliinistä tutkimustyötä, jonka tulokset ovat arvokkaita niin potilaan, lääketieteen kuin yhteiskunnankin kannalta. Hyväksi esimerkiksi hän nostaa Kuopion kaatumisten ehkäisy -tutkimuksen, jossa selvitettiin ikäihmisten toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä.

– Tuloksia hyödyntämällä voimme lisätä ikääntyvien omatoimisuutta, parantaa heidän elämänlaatuaan ja säästää samalla yhteiskunnan kustannuksia – varsinkin, kun tulosten pohjalta luodaan monistettavia toimintamalleja.

– Tutkimustoimintamme ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikalla on vilkasta, mikä vaikuttaa myönteisesti koko yksikkömme toimintaan, Kröger lisää.

Koulutettavista kollegoiksi

Krögerin mukaan lahjakkaiden opiskelijoiden ohjaaminen tutkijanuralle on monin tavoin palkitsevaa.

– Ajan myötä ohjattavista kasvaa kollegoja. Osa heistä jatkaa tutkimustyötä väitöksen valmistuttua, ja he ottavat myös vastuuta uusista ohjattavista. Tämä tuottaa ohjaajalle suurta iloa, sillä menestyvä tutkimustoiminta tarvitsee jatkuvuutta.

Entä millainen on innostava ohjaaja, joka saa lahjakkaat opiskelijat jatkamaan tutkijanuralle?

­– Ennen kaikkea helposti lähestyttävä, jotta häneltä uskalletaan kysyä neuvoja. Hän innostaa, kannustaa, osallistaa, antaa vastuuta ja opettaa itsenäiseen päätöksentekoon.

Krögerin mukaan tutkimus valmistuu ja tuottaa tuloksia nopeammin, kun ohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutus on sujuvaa ja tutkimuksen perusedellytykset ovat kunnossa.

– Ohjaajan pitää olla hyvin tavoitettavissa, sillä kliinisen työnsä ohella tutkimusta tekevänkin aika voi olla kortilla. Työn etenemisen ei pidä hidastua vastaamattomien sähköpostien takia.

Professori pitää tärkeänä myös tutkijayhteisöjen rakentamista ja kansainvälisten verkostojen luomista.

– Niissä tutkijat voivat jakaa ajatuksia ja oppia toisiltaan paljon.

Krögerin mukaan ohjaajien koulutusta tarvitaan lisää. Hän kuitenkin huomauttaa, että kaikkien luonne ei välttämättä hyväksi ohjaajaksi taivu.

– Kyse on osin myös persoonallisista ominaisuuksista. Hyviä ohjaajia tarvitaan siirtämään osaamista eteenpäin. He varmistavat, että meillä on myös tulevaisuudessa riittävästi päteviä tutkijoita. Ohjaajien palkitseminen on yksi keino tehdä näkyväksi ohjaajien tekemää tärkeää työtä. Olen erittäin ylpeä saamastani Maud Kuistilan palkinnosta, joka taisi nyt mennä ensimmäistä kertaa ortopedille, Kröger sanoo.

Teksti: Leena Hulsi
Kuvat: Marko Paakkanen