Maud Kuistilan muistosäätiö

Maud Kuistilan palkinto

Maud Kuistilan Muistosäätiön hallitus jakaa Maud Kuistilan palkinnon lääketieteen alan ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Palkinnon tarkoituksena on korostaa tutkijoiden kouluttajien merkitystä korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimusperinteen säilyttämiselle ja edistämiselle Suomessa. Palkinnon suuruus on 20 000 €.

Palkintoehdotukset

Lyhyitä vapaamuotoisia ehdotuksia pyydetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä Maud Kuistilan Muistosäätiö, tieteellisen neuvottelukunnan sihteeri Pentti Huovinen, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki. Kolmena edellisenä vuotena tehdyt palkintoehdotukset otetaan huomioon palkinnon saajaa valittaessa.

Palkinto jaetaan vuosittain tammikuun alussa Lääkäripäivien yhteydessä Helsingissä. Lisäksi palkinnon saaja esitellään Suomen Lääkärilehdessä.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi toivotaan erityisesti niiltä, jotka ovat saaneet nauttia kouluttajansa korkeatasoisesta, monipuolisesta ja pyyteettömästä ohjauksesta.