Stiftelsen Maud Kuistilas minne

Avsikten med Stiftelsen Maud Kuistilas minne är att stöda förtjänstfull medicinsk forskning i Finland.

Stiftelsen utdelar årligen forskningsstipendier åt erfarna forskare, särskilt för forskning som avses utmynna i en vetenskaplig avhandling samt för postdoktoral forskning. Avsikten är att göra det möjligt för forskare att ägna sig åt forskning på heltid, fria från annat förvärvsarbete.

År 2023 utdelade stiftelsen 220 000 € i stipendiemedel.

Dessutom utdelar Stiftelsen Maud Kuistilas minne Maud Kuistila-priset åt lärare som förtjänstfullt utbildat forskare inom medicinen. Avsikten med priset är att framhäva den betydelse som forskarutbildarna har för att bibehålla och föra vidare den medicinska forskningstraditionen i Finland. Priset utdelas i januari i samband med Läkardagarna som hålls i Helsingfors.