Maud Kuistilan muistosäätiö

Tutkimusapurahat

Maud Kuistilan Muistosäätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkimustyöstä kokemusta omaaville tutkijoille erityisesti väitöskirjatyöhön ja sen jälkeiseen tutkimustyöhön, jotta he voisivat omistautua päätoimisesti muusta ansiotyöstä vapaana tutkimustyölle. Vuonna 2023 säätiö jakoi apurahoja 220 000 €.

Apurahat jaetaan henkilökohtaisina apurahoina pitempää tutkimusjaksoa varten. Tyypillinen apurahakausi on 3-6 kuukautta. Kuukausittaisen apurahan suuruus on noin 2000 € kuukaudessa. Käytännössä suurin mahdollinen apuraha kalenterivuotta kohti on verovapaan taiteilija-apurahan suuruinen. Apurahan saaminen edellyttää, että tutkijalla on muutoin riittävät tutkimusedellytykset tutkimuksensa suorittamiseksi.

Säätiö on tukenut henkilökohtaisella tutkimusapurahalla myös ulkomaille suuntautuvaa pitempijaksoista tutkijakoulutusta ja tutkimustyötä ulkomaisissa lääketieteen alan yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa.

Matka-apurahoja ei myönnetä. Apurahoja ei myönnetä tutkimuskuluihin (laitteet, reagenssit ym.).

Haku

Apurahojen haku tapahtuu sähköisesti käyttämällä apurahajärjestelmäämme, hakuaika on vuosittain 1. - 31. tammikuuta. Järjestelmän osoite on:

https://mkmsaatio.hakemukset.net/

Apurahapäätökset

Apurahan saajat julkistetaan säätiön internetsivuilla hakuaikaa seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä myös sähköpostilla tai hakukaavakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Tutkimusapurahojen saajat

Vuoden 2023 apurahojen saajat (pdf, 216kt)

Aiemmat apurahojen saajat