Stiftelsen Maud Kuistilas minne

Maud Kuistila-priset

Stiftelsen Maud Kuistilas minne utdelar Maud Kuistila-priset åt lärare som förtjänstfullt utbildat forskare inom medicinen. Avsikten med priset är att framhäva den betydelse som forskarutbildarna har för att bibehålla och föra vidare den medicinska forskningstraditionen i Finland. Prisbeloppet är 20 000 €. Instruktioner på finska, se Maud Kuistilan palkinto.