Stiftelsen Maud Kuistilas minne

Maud Kuistila-priset

Stiftelsen Maud Kuistilas minne utdelar Maud Kuistila-priset åt lärare som förtjänstfullt utbildat forskare inom medicinen. Avsikten med priset är att framhäva den betydelse som forskarutbildarna har för att bibehålla och föra vidare den medicinska forskningstraditionen i Finland. Prisbeloppet är 20 000 €.

Förslag till pristagare

Korta, fritt formulerade förslag till pristagare inlämnas årligen före utgången av oktober till Stiftelsen Maud Kuistilas minne, sekreteraren för vetenskapsdelegationen Pentti Huovinen, Mannerheimvägen 12 B, 00100 Helsingfors. Förlagen till pristagare under de tre föregående åren beaktas då prismottagaren utses.

Priset utdelas årligen i samband med Läkardagarna som hålls i början av januari i Helsingfors. Dessutom presenteras prismottagaren i Finlands Läkartidning.

Förslag till prismottagare inbjuds särskilt av sådana forskare som själva haft förmånen att få del av professionell, mångsidig och oegennyttig utbildning av sin lärare.

Prismottagare

Artiklarna nedan är endast tillgängliga på finska.