2021 professori Kaisu Pitkälä

Vuoden 2021 Maud Kuistilan palkinto professori Kaisu Pitkälälle

Kaisu PitkäläMaud Kuistilan muistosäätiön hallitus on myöntänyt vuoden 2021 Maud Kuistilan palkinnon (20 000 €) Helsingin yliopiston yleislääketieteen professori Kaisu Pitkälälle.

Kaisu Pitkälä on kansallisesti ja kansainvälisesti ansioitunut geriatrian ja gerontologian alan tutkija ja tutkijoiden kouluttaja. Hän on tehnyt urauurtavaa tutkimustyötä mm. vanhusten yksinäisyyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen, iäkkäiden lääkehoitoon ja elämän loppuvaiheen hoitoon liittyen.

Kaisu Pitkälä valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1983, väitteli 1991 ja sai dosentuurin geriatrian alalta 2003. Helsingin yliopiston yleislääketieteen professoriksi hänet valittiin 2007. Hänellä on erikoislääkärioikeudet geriatrian, yleislääketieteen ja sisätautien erikoisaloilla. Lisäksi hänellä on lääketieteen kouluttajan sekä muistisairauksien hoidon erityispätevyys.

Professori Pitkälä on ohjannut 23 väitöskirjaa ja hänellä on tällä hetkellä ohjattavanaan 12 väitöskirjatutkijaa. Hän on julkaissut yli 500 tieteellistä artikkelia ja kirjoitusta. Professori Kaisu Pitkälä on pidetty tutkijoiden ohjaaja. Häntä ehdottaneet 23 koulutettavaa kertovat, että professori Pitkälällä on ainutlaatuinen kyky motivoida ja kannustaa itsenäiseen työskentelyyn, mutta tarjota tarvittaessa oikealla hetkellä apua ja asiantuntemusta. Hän on aidosti kiinnostunut ohjattavistaan ihmisinä ja huomioi heidät yksilöllisesti.  Hänen laaja kokemuksensa tutkimustyöstä sekä sen kliinisestä merkityksestä yhdistettynä hänen innostuneisuuteensa ja innovatiivisuuteensa tekevät hänestä esikuvan nuoremmille tutkijoille.

Professori Pitkälä on myös suosittu luennoitsija ja opettaja. Helsingin yliopiston perusterveydenhuollon tutkijakurssilla kymmenet tutkimuksesta kiinnostuneet ovat saaneet hyvät eväät tutkijantaipaleelle. Hän on toiminut kouluttajana myös ulkomailla mm. geriatrian alan European Academy for Medicine of Ageing jatkokoulutusohjelmassa sekä pohjoismaisessa geriatrian alan tutkijakoulussa.