2018 professori André Sourander

Maud Kuistilan Säätiön hallitus päätti, että vuoden 2018 Maud Kuistilan palkinto annetaan Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori André Souranderille. Häntä on ehdottanut palkinnon saajaksi 13 allekirjoittajaa, kaikki hänen nykyisiä tai entisiä oppilaitaan. Professori Souranderin oppilaat kuvaavat häntä luovaksi, innostavaksi ja sitoutuneeksi ohjaajaksi, ei vain väitöskirjatyön aikana vaan myös sen jälkeen hänen toimiessaan mentorina ja tieteellisen uran neuvonantajana.

Vuoden 2018 Maud Kuistilan palkinnon sai professori Andre Sourander. Kuvassa säätiön hallituksen puheenjohtaja Markku Tiusanen (oik.), professori Andre Sourander, hallituksen varapuheenjohtaja Kaj Kuistila ja säätiön hallituksen sihteeri Berndt Lindroos.

Lasten mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä kansanterveydellinen haaste. Professori Sourander on tällä alalla tieteellisesti maamme tuotteliain lastenpsykiatrian tutkija. Hän on julkaissut runsaat 200 tieteellistä alkuperäisjulkaisua sekä ohjannut parikymmentä väitöskirjaa. Väittelijöiden joukossa on lääkäreitä, psykologeja, hoitotieteilijöitä ja oikeustieteilijä.

Professori André Souranderin tutkimustyö on poikkeuksellisen laaja-alaista. Hän johtaa laajoja väestökohorttitutkimuksia, joissa selvitetään lapsuuden riskitekijöitä aikuisiän mielenterveysongelmille, rikollisuudelle, itsemurhille sekä syrjäytymiselle. Finnish Prenatal Study–tutkimuskokonaisuudessa selvitetään raskausajan biologisten ja ympäristötekijöiden yhteyttä keskeisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin, kuten skitsofreniaan, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, ADHD:hen ja Touretten oireyhtymään.

Professori Sourander on kehittänyt etähoitona annettavan perhevalmennusohjelman alle kouluikäisten lasten käytöshäiriöiden hoitoon. Hoito-ohjelman tehokkuutta on tutkittu väestöseulontaan perustuvalla koeasetelmalla, joka on maailman suurin randomisoitu kontrolloitu alle kouluikäisiin kohdistuva väestötasolla toteutettu interventiotutkimus. Ohjelmaa implementoidaan tällä hetkellä eri puolilla Suomea. Alustavat tulokset ovat olleet erittäin lupaavia. Professori Souranderin työryhmässä kehitetään myös uusia matalan kynnyksen hoito-ohjelmia lasten masennuksen ja ahdistushäiriöiden hoitoon.

Professori Sourander on perustanut Turun yliopistoon kansainvälisesti merkittävän tutkimuslaitoksen, jossa työskentelee kymmeniä tutkijoita. Hän toimii vierailevana professorina mm. Columbian yliopistossa. Sourander toimii myös kouluttajana ja tekee tutkimusyhteistyötä useissa kehittyvissä maissa, joissa lasten mielenterveyden ongelmat ovat huomattavia haasteita mm. Kiinassa, Intiassa, Vietnamissa, Indonesiassa sekä Brasiliassa.