2017 professori Matti Korppi

Maud Kuistilan Säätiön hallitus on päättänyt jakaa vuoden 2017 Maud Kuistilan palkinnon Tampereen yliopiston lastentautiopin professorille Matti Korpille. Häntä on ehdottanut palkinnon saajaksi 21 allekirjoittajaa, kaikki hänen entisiä oppilaitaan.

Professori Matti Korppi suoritti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1974. Hän valmistui lastentautien erikoislääkäriksi vuonna 1981 ja suoritti lääketieteen ja kirurgian tohtorin tutkinnon vuonna 1990 Kuopion yliopistossa. Lastentautien dosentuuri hänelle myönnettiin 1992 ja lasten reumatologian erikoislääkärin pätevyys 1996. Lasten infektiosairauksien suppea erikoisalan koulutus valmistui vuonna 2001. Hän on toiminut vuodesta 1996 vuoteen 2007 asti lastentautiopin apulaisprofessorina ja professorina Kuopion yliopistossa, jonka jälkeen hän siirtyi Tampereen yliopiston lastentautiopin professorin tehtävään.

Tampereelle siirryttyään professori Korppi on jatkanut Kuopiossa jo pitkään jatkunutta menestyksekästä tutkijoiden kouluttamista. Hän on mm. perustanut lasten hengityselinsairauksien tutkimusryhmän, tuottaen uusia tohtoreita ja ohjaten edelleen väitösprojekteja. Professuurien ohella Matti Korppi on toiminut apulaisylilääkärin tai ylilääkärin tehtävissä Kuopion ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa. Hän on toiminut ja toimii useissa asiantuntijatehtävissä, kuten Kansallisen lastenlääkkeiden tutkimusverkoston (FINPEDMED) johtajana, Käypä hoito- Lasten alahengitystieinfektiot- työryhmän puheenjohtajana, kansallisen rokoteasiantuntijatyöryhmän jäsenenä ja Acta Paediatrica -lehden toimittajana. Hän on urallaan osallistunut aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen mm. Suomen lastenlääkäriyhdistyksen hallituksessa ja toimissaan yliopistoklinikoissa.

Pitkä ura ja laaja kokemus lääkärintyöstä heijastuvat professori Korpin käytännölliseen tapaan lähestyä kliinisiä ongelmia ja tutkimustietoa. Hänellä on erinomainen kyky oivaltaa oleelliset asiat kokonaisuuksissa. Vertaisarvioituja julkaisuja on kertynyt 340 mm. lasten infektiosairauksien, lasten astman ja allergologian, reumasairauksien ja rokotetutkimuksen saralta. Tutkimustulokset ovat siirtyneet lääkärintyön ja opetustyön kautta potilaan hoitoon käytännössä.

Professori Korppi on monipuolinen tutkijoiden kouluttaja. Hän on ohjannut 23 väitöskirjaa ja tällä hetkellä hänen ohjauksessaan on kahdeksan väitöskirjaoppilasta sekä Kuopiosta että Tampereelta. Pääosa väitöskirjaoppilaista on ollut lääketieteellistä tutkimusta tekeviä, mutta hän on ohjannut myös kliiniseen ravitsemustieteen ja terveystieteen väitöstutkimusta. Lisäksi aiheista voi mainita terveydenhuollon taloudellisen arvioinnin.

Professori Matti Korppi on tutkijaoppilailleen aidosti ystävällinen ja helposti lähestyttävä, mutta myös vastuuta antava ohjaaja. Hänellä on harvinainen kyky antaa palaute positiivisen lähestymistavan kautta. Työskentely hänen ohjauksessaan sujuu jouhevasti ja viiveettä, mikä kertoo hänen paneutumisestaan ja aidosta kiinnostuksestaan ohjaustyöhön ja ohjattaviinsa.