2016 professori Aila Rissanen

Maud Kuistilan Säätiön hallitus on päättänyt, että vuoden 2016 Maud Kuistilan palkinnon saaja on Helsingin yliopiston professori Aila Rissanen. Häntä on ehdottanut palkinnon saajaksi 11 allekirjoittajaa, kaikki hänen entisiä oppilaitaan.

Maud Kuistilan palkinto, 15 000€, jaetaan nyt 22. kerran. Palkinto luovutetaan professori Rissaselle Lääkäripäivillä Helsingissä 14.1.2016 klo 11.00.

Professori Rissanen on sisätautilääkäri ja ravitsemuksen asiantuntija. Hän on tehnyt merkittävän uran tutkijoiden kouluttajana, taitavana ja arvostettuna kliinikkona sekä tutkijana. Hän on ollut merkittävä henkilö luomassa niitä linjoja, joiden avulla tänään Suomessa hoidetaan lihavuutta ja syömishäiriöitä. Hän on ollut perustamassa HYKSin syömishäiriöyksikköä, lihavuustutkimusyksikköä sekä Suomen lihavuustutkijoiden yhdistystä. Hän on toiminut myös Euroopan lihavuustutkijoiden yhdistyksen EASO:n pohjoisen alueen presidenttinä.

Hän on julkaissut lähes 300 tieteellistä artikkelia ja ohjannut parikymmentä väitöskirjaa. Häntä pidetään karismaattisena opettajana niin yliopistossa kuin yleisöluennoilla ja lehtien palstoilla.

Ehdottajat kertovat, että professori Rissanen on rohkaissut ja tukenut heitä poikkeuksellisella tavalla. Erityisesti hänen kouluttamansa naistutkijat kiittävät häntä hänen määrätietoisesta ja pitkäjänteisestä ohjauksestaan. Hän on ollut aikaansa edellä rohkaistessaan oppilaitaan ennakkoluulottomaan poikkitieteellisyyteen mm. sisätautien, psykiatrian, kansanterveystieteen, sosiologian ja isotooppilääketieteen aloilla.

Ehdotuksen allekirjoittajat pitävät professori Rissasen tärkeimpänä ominaisuutena mentorointia sekä tukea kliinisen työn, tutkimuksen ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. He kertovat, että "ilman Ailaa heistä ei olisi tullut tutkijoita".