2011 professori Vuokko Kinnula

Maud Kuistilan Säätiön hallitus on myöntänyt vuoden 2011 Maud Kuistilan palkinnon Helsingin yliopiston keuhkosairauksien professorille Vuokko Kinnulalle.

Vuokko Kinnula valmistui lääketieteen lisensiaatiksi ja lääketieteen tohtoriksi v. 1981 Oulun yliopistosta. Hän sai sisätautien erikoislääkärin pätevyyden 1987 ja keuhkosairauksien pätevyyden 1989. Hänelle myönnettiin fysiologian dosentuuri 1987 ja keuhkosairauksien dosentuuri 1993 Helsingin yliopistosta. Vuokko Kinnula on toiminut keuhkosairauksien professorina ja ylilääkärinä Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa 1996-2003 toimittuaan sitä edeltävästi vierailevana professorina Dukesin yliopistossa Yhdysvalloissa vuosina 1989-91. Hän toimi Helsingin Yliopistollisessa sairaalassa erikoislääkärinä vuosina 1991-1995 sekä apulaisprofessorina Oulun yliopiston sisätautien klinikassa vuosina 1995-1996.

Vuodesta 2003 lähtien Vuokko Kinnula on toiminut keuhkosairauksien professorina Helsingin yliopistossa. Vuokko Kinnula on uransa aikana ohjannut 20 väitöskirjatutkimusta Oulun ja Helsingin yliopistoissa.

Professori Kinnulan pääasiallisia tutkimuskohteita ovat keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä, astma ja keuhkofibroosit sekä hapenpuutteen ja toksisuuden vaikutukset keuhkoissa eri keuhkosairauksissa. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä keräämällä kansainvälisesti merkittävän keuhkokudoskoepala- ja yskösnäyteaineiston, sekä toimimalla alkuun panevana voimana uusille tutkimushankkeille keuhkoahtaumataudin, keuhkofibroosin sekä keuhkonsiirtojen alalta.

Vuokko Kinnulalla on ollut kansallisesti merkittävä rooli keuhkoalan koulutuksessa. Hänen oli toimittamassa ensimmäistä suomalaista Keuhkosairaudet-oppikirjaa vuonna 1997 Duodecimin kustantamana. Professori Vuokko Kinnula toimi Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2000-2002.

Professori Kinnulalle palkintoa ehdottaneet kuvaavat häntä seuraavin sanoin:

"Ohjaajana ja tutkimusyhteistyökumppanina Vuokko Kinnula on innostava, innostunut, peräänantamaton, kannustava ja rohkaiseva. Vuokko Kinnulan monialaisessa tieteellisten menetelmien hallinnassa yksi merkittävä selittäjä on monipuolinen koulutus. Professori Vuokko Kinnulan merkitys suomalaiselle keuhkoalan tutkimukselle on ollut poikkeuksellisen merkittävä. Hän on ohjannut ja kouluttanut keuhkoalan tutkijoita maantieteellisestikin laaja-alaisesti etelästä pohjoiseen. Professori Kinnulan luomat edellytykset nuoremmalle tutkijapolvelle jäävät pysyväksi tutkimuskulttuuriksi keuhkosairauksien alalla Helsingin yliopistossa."