2009 professori Olli Simell

Vuoden 2009 Maud Kuistilan palkinnon saa Turun yliopiston lastentautien professori Olli Simell. Palkinto jaettiin Lääkäripäivillä Helsingissä 8.1. 2009. Professori Olli Simelliä ovat ehdottaneet palkinnon saajaksi hänen entiset oppilaansa.

Professori Simellin johtamat tutkimusprojektit ovat käsitelleet lasten diabetesta, ravitsemusta, genetiikkaa ja aineenvaihduntaa. Professori Simell on ohjannut lähes 30 väitöskirjatyötä ja samaan aikaan kouluttanut kymmeniä lastenlääkäreitä.

Palkintoa ehdottaneiden mukaan häntä on helppo lähestyä ja hän on kyvykäs yhteistyön rakentaja. Hän on aikaansa säästämättä opastanut oppilaitaan tieteelliseen kriittiseen ajatteluun ja valanut lukuisiin oppilaihinsa palavan innostuksen tutkimustyöhön.

Professori Simell antaa innostuu oppilaittensa saavutuksista ja onnistuu näin motivoimaan ja rohkaisemaan heitä sekä saa tuntemaan heidän tekemänsä työnsä tärkeäksi.

Ehdotuksen tehneet professori Simellin oppilaat eivät kykene kuvittelemaan ketään parempaa henkilöä kuin professori Olli Simell todellisena korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimuksen perinteen säilyttäjänä ja edistäjänä.