2008 professori Jaakko Kaprio

Maud Kuistilan Muistosäätiö on myöntänyt vuoden 2008 Maud Kuistilan palkinnon Helsingin yliopiston geneettisen epidemiologian professorille ja Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessorille Jaakko Kapriolle. Palkinto jaettiin Lääkäripäivillä Helsingissä 7.1.2008.

Professori Kapriota ehdottivat palkinnon saajaksi 12 hänen entistä ja nykyistä oppilastaan. He kertovat saaneensa vuosien varrella nauttia korkeatasoisesta, monipuolisesta ja pyyteettömästä ohjauksesta. Professori Kaprio on palkintoa ehdottaneiden mukaan nostanut Suomen geneettisessä epidemiologiassa maailman johtavien maiden joukkoon. Hän ohjaa paraikaa tai on jo ohjannut 40 väitöskirjatyötä.

Jaakko Kaprio valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1976 Helsingin yliopistosta. Hän väitteli lääketieteen tohtoriksi 1984 ja hänet nimitettiin epidemiologian dosentiksi 1987. Ulkomaisia opintoja hän on tehnyt Lyonissa Ranskassa sekä Yhdysvalloissa Indianan ja Southern Californian yliopistoissa. Hän on saanut lukuisia suuria apurahoja Suomen Akatemialta ja eurooppalaisilta ja yhdysvaltalaisilta tutkimustyön rahoittajilta.

Jaakko Kapriota palkinnon saajaksi ehdottaneet toteavat muun muassa:

"Jaakko ei koskaan pidä itseään liian tärkeänä vastaamaan nuoren tutkijan kysymyksiin eikä ihmisenä nosta itseään esiin. Huomattavasta asemastaan huolimatta hän toimii edelleen lähiohjaajanamme kelloon katsomatta.

Moninaisista kiireistä, vastuutehtävistään ja kansainvälisen huippuasiantuntijan roolistaan huolimatta hän pitää oveaan aina auki nuorille tutkijoille. Häntä on helppo lähestyä ja olemme kaikki voineet kysyä häneltä neuvoa sekä suurissa että pienissä asioissa. Jaakko tukee kaikin tavoin nuorta tutkijaa ja on itse viimeinen vaatimaan tunnustusta tekemästään työstä.

Erityisen hyvin hän ymmärtää nuorten tutkijoiden elämäntilanteen, ja on hienotunteisesti aina valmis tukemaan esimerkiksi perhe-elämän ja tutkimustyön yhteensovittamista silloinkin kun nämä järjestelyt muuttavat hänen hallinnoimiensa tutkimusprojektien aikatauluja."