2007 professori Olavi Pelkonen

Maud Kuistilan Muistosäätiö on myöntänyt vuoden 2007 Maud Kuistilan palkinnon Oulun yliopiston farmakologian ja toksikologian professorille Olavi Pelkoselle.

Professori Olavi Pelkonen on toiminut Oulun yliopiston farmakologian ja toksikologian professorin virassa vuodesta 1986 alkaen. Hän on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia farmakologian tutkijoita. Hän on ohjannut 18 väitöskirjatyötä, joiden lisäksi 5 on työn alla.

Professori Pelkosta ehdottaneet 21 entistä ja nykyistä oppilasta perustelevat valintaa seuraavasti:

"Professori Pelkonen on erinomainen esimerkki lääketieteen alan tutkijoiden kouluttajasta. Hänen laaja-alainen tieteellinen osaaminen ja kattavat kontaktit ympäri maailman edesauttavat sekä nuorempien oppilaiden että urallaan jo pidemmälle ennättäneiden tutkijoiden tutkimustyötä. Epäitsekäs, jopa vaatimaton, suhtautuminen saavutettuihin tuloksiin, huomionosoituksiin ja merkittäviin saavutuksiin ovat tyypillistä Olaville. Yhtä lailla hänen ohjaustyötään kuvastaa vilpitön ilo oppilaiden menestyksestä ja etenemisestä tiedemaailmassa ja ainutlaatuinen kyky myötäelää ja kannustaa tutkimustyön vastoinkäymisissä."