2006 professori Olavi Ylikorkala

Maud Kuistilan muistosäätiö jakaa vuosittain Lääkäripäivillä Maud Kuistilan palkinnon lääketieteen alan ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Palkinnon tarkoituksena on korostaa tutkijoiden kouluttajien merkitystä korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimusperinteen säilyttämiselle ja edistämiselle Suomessa.

Maud Kuistilan Muistosäätiön hallitus on myöntänyt vuoden 2006 Maud Kuistilan palkinnon professorille Olavi Ylikorkalalle.

Professori Ylikorkala toimii Helsingin yliopiston naistentautien ja synnytysopin professorina ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan naistentautien klinikan johtajana.

Hän on toiminut lääkärinä ja tutkijana ensin Oulussa, josta hän vuonna 1981 siirtyi naistentautien apulaisprofessorin virkaan Helsinkiin. Hän oli ollut post-doctoral tutkijana Cornellin yliopistossa New Yorkissa Yhdysvalloissa ja toiminut Suomen Akatemian vanhempana tutkijana kahteen otteeseen 1970- ja 1980-luvuilla.

Professori Ylikorkala tunnetaan useiden ammatillisten julkaisusarjojen toimittajana. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja hän oli vuosina 1987-90. Satojen tieteellisten artikkelien lisäksi hän oli toimittamassa ensimmäistä suomenkielistä Naistentautien ja synnytysten oppikirjaa. Lukuisista järjestötehtävistä mainittakoon Euroopan gynekologiyhdistyksen varapuheenjohtajuus vuodesta 2003.

Professori Ylikorkala on ohjannut 18 väitöskirjatyötä, joiden lisäksi 5 väitöskirjaa on työn alla. Hänet on valittu Helsingissä lääketieteen opiskelijoiden toimesta vuoden kliiniseksi opettajaksi 1983, vuoden luennoitsijaksi 1988.

Professori Ylikorkalaa ehdottaneet 23 entistä ja nykyistä oppilasta perustelevat ehdotustaan seuraavasti: "Professori Ylikorkalalla on taito ideoida ja herättää tutkimusinto niin nuoressa kuin varttuneemmassakin kollegassa sekä perus- että kliinisen tutkimuksen alalla, eikä hän jätä tutkijaansa yksin käytännöllisten tai taloudellistenkaan ongelmien edessä - hän pitää huolta omistaan viivyttelemättä."

Palkinto (15 000 €) jaettiin Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa 12.1.2006 klo 9.30-10.00.