2005 professori Heikki Huikuri

Maud Kuistilan säätiö on jakanut vuoden 2005 Maud Kuistilan palkinnon Oulun yliopiston sisätautiopin professorille Heikki Huikurille.

Professori Huikuri on toiminut Oulun yliopiston sisätautiopin professorina vuodesta 1997. Hän on kardiologian erikoislääkäri, ja hänen tutkimusryhmänsä on tehnyt laaja-alaisesti kliinistä ja teoreettista tutkimusta kardiologian alalla. Professori Huikuri on tehnyt tutkijavierailun mm. Miamin yliopistoon vuosina 1987 - 1988. Hänen ohjauksessaan on valmistunut 15 väitöskirjaa, ja parhaillaan ohjauksessa on 8 väitöskirjaa. Osa väitöskirjatöistä on suoritettu muissa yliopistoissa, mikä kuvaa professori Huikurin kansallista yhteistyötä. Huikurin oma tutkimusryhmä on tällä hetkellä Oulun yliopiston suurimpia ja tuotteliaimpia kliinisen lääketieteen tutkijaryhmiä.

Palkintoehdotuksen tehneet professori Huikurin oppilaat kuvaavat häntä innostuneeksi ja ehtymättömän idearikkaaksi. Tutkijoiden kanssa hän pyrkii pitämään läheiset ja välittömät suhteet antaen hyvät mahdollisuudet uusien ideoiden toteuttamiselle ja vuorovaikutukselle tutkimusryhmän jäsenten välillä. Niin ensimmäisiä askelia tutkijan urallaan ottava lääketieteen opiskelija kuin väitöskirjaa viimeistelevä tutkijakin voivat lähestyä ohjaajaansa ongelmineen ja kysymyksineen, eivätkä yleensä koskaan pety saamaansa kohteluun, ohjaukseen tai vastauksiin.