2022 professori Heikki Kröger

Vuoden 2022 Maud Kuistilan palkinto professori Heikki Krögerille

Itä-Suomen yliopiston kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian professori Heikki Krögerille on myönnetty 20 000 euron suuruinen Maud Kuistilan palkinto. Palkinto on tunnustus ansiokkaasta työstä, jota kymmeniä väitöstutkimuksia ohjannut Kröger on tehnyt uusien tutkijasukupolvien kouluttamiseksi.

Maud Kuistilan Muistosäätiö on myöntänyt 20 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon professori Heikki Krögerille. Itä-Suomen yliopiston kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian professorina toimiva Kröger tunnetaan innostavana ja kannustavana kouluttajana, joka on uransa aikana ohjannut 32 väitöskirjaa ja toiminut yli 20 kertaa vastaväittäjänä.

Maud Kuistilan palkintoa on jaettu korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta edistäville kouluttajille vuodesta 1994 alkaen. Asiaosaamisen lisäksi valintaperusteissa kiinnitetään erityistä huomiota ohjaajan kykyyn siirtää tutkijan työssä tarvittavaa osaamista eteenpäin ja innostaa uusia osaajia tutkijanuralle.

– Heikki Kröger on erittäin kokenut, kliinistä työtä tekevä lääkäri, joka on ohjannut kymmeniä väitöstutkimuksia. Häntä palkinnon saajaksi ehdottaneet kuvaavat professori Krögeriä pidetyksi ja helposti lähestyttäväksi persoonaksi, joka on luonut tutkimusryhmäänsä positiivisen ilmapiirin, kertoo säätiön lääketieteellisen neuvottelukunnan sihteeri, professori Pentti Huovinen.

Tutkimustyön ohjaajalla on suuri merkitys tutkimuksen etenemiseen ja valmistumiseen. Ohjaajan kyvyt vaikuttavat myös siihen, millaiseksi ohjattavien tutkijaidentiteetti alkaa muodostua.

– Tuki ja rakentava palaute on tärkeää. Säätiö haluaa omalta osaltaan turvata korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen jatkuvuutta kiinnittämällä huomiota opetuksen laatuun ja ohjaajien osaamiseen. Palkintomme on yksi tapa antaa tunnustusta henkilöille, jotka ovat erityisen ansioituneita uusien tutkijasukupolvien kouluttajina, säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Salminen sanoo.

Myös palkinnon saanut professori Kröger pitää ohjaajien ja kouluttajien roolia monin tavoin tärkeänä.

– Tutkimus valmistuu ja tuottaa tuloksia nopeammin, kun ohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutus on sujuvaa ja tutkimuksen perusedellytykset ovat kunnossa. Opetuksen laatuun panostaminen on investointi tulevaisuuteemme, palkintoaan arvostava Kröger sanoo.